รู้จักกับคำว่า “Harness” จากบทวิจารณ์หนัง Tesla (2020)