เรื่องราวคนทำธุรกิจรับเก็บกวาดที่เกิดเหตุ ที่ทำให้เราเห็นความสำคัญของการมีชีวิตอยู่